Jocuri pentru pici voinici

Jocuri pentru pici voinici

Autor: Nina Straliuc

Culegerea Jocuri pentru pici voinici este destinată educatorilor, învăţătorilor şi părinţilor în scopul acordării unui ajutor în educaţia copiilor de vârsta preşcolară, propunând jocuri recomandate pentru diferite tipuri de activităţi: înviorare, pauze dinamice, activităţi de educaţie fizică, sărbători sportive, decade ale sănătăţii etc.

Anul: 2014

Pagini: 148 p.

ISBN 978-9975-4273-3-3.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *